Σχετικά με το OrianERP

Το OrianERP είναι ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για να οργανώνει, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάπτυξή του βασίζεται στην χρήση τεχνολογίας αιχμής και γνώσης συγκεντρωμένης μετά από πολύχρονη επιχειρησιακή εμπειρία, καθώς είναι εξέλιξη παλαιότερων προϊόντων που δημιουργήθηκαν από τους ιδρυτές της Orian.

Η πλήρης ενοποίηση όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης – όπως πχ λειτουργίες, logistics και λογιστική- επιτυγχάνεται μέσω της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών και ειδοποιήσεων.
Ο σχεδιασμός του υλοποιεί ένα σπονδυλωτό μοντέλο, που αντιπροσωπεύει την εξελικτική πορεία των εργασιών εντός της επιχείρησης, καθώς και τις Β2Β διαδικασίες.

Το OrianERP μπορεί να «μεγαλώνει» μαζί με την επιχείρηση, έχοντας την δυνατότητα να ξεκινήσει μια επιχείρηση από τη Βασική του σύνθεση και στη συνέχεια να προσθέτει έτοιμες (ή custom) εφαρμοφές που θα επικοινωνούν αρμονικά μεταξύ τους.