Ανάπτυξη κατά παραγγελία εφαρμογών

Αυτό που κάνει τη διαφορά της ORIAN με τους άλλους  , είναι  δυνατότητα ταχύτατης ανάπτυξης κατά παραγγελία Λογισμικού (custom Software) και η ενσωμάτωσή του στο ORIAN ERP , λόγω του ότι διαθέτει ως μόνιμους συνεργάτες, υψηλού επιπέδου   επαγγελματίες Πληροφορικής.