Διαχείριση Μεταφορών (Transport Management System)

Διαχείριση Μεταφορών (Transport Management System)

Το OrianERP οργανώνει, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Λαμβάνει τροφοδότηση δεδομένων από το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, χρησιμοποιώντας EDI ή κοινόχρηστα δεδομένα. Επίσης ελέγχει και διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα όλων των αποστολών και πλοίων.

Η πλήρης ενοποίηση όλων των τμημάτων – όπως λειτουργίες, logistics και λογιστική- επιτυγχάνεται μέσω της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών και ειδοποιήσεων. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, η κερδοφορία είναι άμεσα ελέγξιμη, επιτρέποντάς τη διαχείριση και την πρόβλεψη των αποδόσεων.

Λειτουργίες 

Ναυτιλιακές γραμμές
Εισαγωγές
Υποστήριξη EDI
Unloading lists for the ports in various formats (COPRAR)
• Proof of Arrival
• Delivery Orders
• Invoicing using tariffs
• ENS
• Container deposits
• Local documentation
• Outstanding revenues and expenses

Εξαγωγές
• Υποστήριξη EDI
• Bookings
• BL issuance
• Loading lists
• Invoicing using tariffs
• EXS
• Local documentation
• Outstanding revenues and expenses

Μεταφόρτωση
• Operation Management
• Tracking and Alerting System
• Shipping planning

Αποστολή εμπορευμάτων
• Bookings
• Tariffs
• Documentation for sea, road, truck and rail as CMR, BL, AWBL, Delivery Orders, etc.
• Outstanding revenues and expenses
• Cargo Tracking

Mobile Applications
Orian POD
Orian GEO Traffic

Container Control (Έλεγχος Εμπορευματοκιβωτίων)

H ενότητα Container control έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει αποτελεσματικά και να ελέγχει την πορεία ή την οποιαδήποτε κίνηση κάθε εμπορευματοκιβωτίου που πραγματοποιείται σε λιμάνια ή χώρους απόθεσης. Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδεομένων έχει ελαχιστοποιηθεί για την εισαγωγή των κινήσεων του container στο σύστημα.

Οι λειτουργίες ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων:

• Πλήρως παραμετροποιημένους τύπους μεταφοράς
• Πλήρης ενοποίηση μεταξύ των τμημάτων εισαγωγών και εξαγωγών
• Εξελιγμένη επικύρωση της πορείας των εμπορευματοκιβωτίων
• Ευέλικτη ενοποίηση με τις εξωτερικές πηγές δεδομένων (λιμάνια, χώροι απόθεσης κτλ.)