Πιστοποιήσεις AEOF

Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και τεκμηρίωση της  ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων που απαιτείται  για την απόκτηση AEOF.

Επίσης, το  ORIAN ERP υλοποιεί όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.